Om Alla Dessa Lagar

I dag startar jag bloggen Alla Dessa Lagar med förhoppningen att bidra till, och lyfta, diskusionen kring informationspolitik inför det Svenska riksdagsvalet den 19:e September.

Medan den rent tekniska digitala revolutionen pågått sedan länge, ser vi nu början på en annan revolution som genom politiska samtal och beslut kommer att forma det framväxande informationssamhället. Internet och modern informations- och kommunikationsteknologi kan, i än större utsträckning än idag, bli ett verktyg för att utöka demokratin och bygga ett starkare försvar mot maktmissbruk och kränkningar av mänskliga rättigheter. Människor över hela världen kan ges större möjlighet än någonsin att tillgodose sig och dela med sig av information och kunskap.

Tyvärr har vi de senaste åren sett hur en mängd politiska beslut runt om i världen, och inte minst i Sverige, hela tiden tar små (eller ibland allt för stora) steg i fel riktning. Vi fullständigt bombarderas av lagförslag som på något sätt inverkar på den personliga integriteten och/eller våra rättigheter, utan att någon tycks stanna upp och reflektera över vad det samlade resultatet av dessa inskränkningar kan bli.  Alla i Sverige känner väl till ‘FRA-lagen’ som diskuterades vilt för ett par år sedan, men känner du till exempel till alla dessa lagar?

Det är idag nästan omöjligt att överblicka alla de lagförslag som tillsammans riskerar att allvarligt hota våra rättigheter och vår personliga integritet och som i slutändan ger en maktförskjutning från folket mot staten som på sikt är mycket farligt, och redan nu är ett hot mot demokratin.

Alla Dessa Lagar syftar på lagar som dessa,  samtidigt är namnet förstås en travesti på vår utrikesministers blogg.

Fredrik Johansson

29:e juni 2010

Annonser
%d bloggare gillar detta: